ประเมินสินเชื่อฟรี

เอกสารที่ใช้ในการประเมิน

  • โฉนด (หน้า-หลัง)
  • รูปถ่ายทรัพย์
  • ที่ตั้ง (พิกัด)
  • วงเงินที่ต้องการ
  • ภาระที่ติดแบงค์
  • เบอร์โทรติดต่อ

ขั้นตอนในการประเมิน

1

ส่งเอกสาร
ประเมินหลักทรัพย์

ได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือที่
Line: @CapitalSure
FB.com/CapitalSure

2

แจ้งผลการอนุมัติ

พร้อมวงเงินและดอกเบี้ย
กรณีเอกสารครบถ้วน
ภายใน 1 วัน

3

นัดวันและเวลา
ดูหลักทรัพย์

ติดต่อยืนยันและนัดหมายวันที่จะดูหลักทรัพย์

4

ทำสัญญา

ณ สำนักงานที่ดิน
จดทะเบียนต่อหน้าเจ้า
พนักงานที่ดินเท่านั้น

5

รับเงินทันที

รับเงินสด
หรือแคชเชียร์เช็คทันที
หลังจากทำสัญญา

ส่งเอกสารประเมินหลักทรัพย์

เลือกช่องทางการส่งเอกสาร

หรือ
ส่งเอกสารประเมินหลักทรัพย์ของท่านได้ที่ด้านล่างนี้

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

[recaptcha]

Back to top of page