ประเมินสินเชื่อฟรี

เอกสารที่ใช้ในการประเมิน

 • โฉนด (หน้า – หลัง)

  เอกสารโฉนดที่ดินที่ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 • รูปถ่ายทรัพย์

  รูปถ่ายอสังหาริมทรัพย์ และสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)
 • ที่ตั้ง (พิกัด)

  ระบุที่ตั้งและพิกัดที่ถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วในการประเมิน
 • วงเงินที่ต้องการ

  วงเงินที่ต้องการกู้
 • ภาระที่ติดแบงก์

  แจ้งภาระที่ติดธนาคารอยู่ เพื่อประเมินวงเงินในการกู้
 • เบอร์โทรติดต่อ

  แจ้งเบอร์โทรติดต่อที่ถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ

ขั้นตอนในการประเมิน

1

ส่งเอกสาร
ประเมินหลักทรัพย์

ได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือที่
Line: @CapitalSure
FB.com/CapitalSure

2

แจ้งผลการอนุมัติ

พร้อมวงเงินและดอกเบี้ย
กรณีเอกสารครบถ้วน
ภายใน 1 วัน

3

นัดวันและเวลา
ดูหลักทรัพย์

ติดต่อยืนยันและนัดหมายวันที่จะดูหลักทรัพย์

4

ทำสัญญา

ณ สำนักงานที่ดิน
จดทะเบียนต่อหน้าเจ้า
พนักงานที่ดินเท่านั้น

5

รับเงินทันที

รับเงินสด
หรือแคชเชียร์เช็คทันที
หลังจากทำสัญญา

หากคุณกำลังประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน มาปรึกษาเรา Capital Sure ผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เรายินดีให้คำปรึกษาและช่วยหาทางออกให้กับคุณ ไม่ต้องตรวจแบล็คลิสต์ ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่ใช้ผู้ค้ำประกัน สามารถยื่นกู้ได้ทุกอาชีพ ทราบผลได้ภายใน 1 วัน เพราะเราเข้าใจทุกปัญหาคุณ ให้ธุรกิจของคุณดำเนินได้อย่างไม่มีสะดุด เรามีบริการจำนอง-ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ ด้วยประสบการณ์การให้บริการมามากกว่า 5 ปี มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ให้บริการอย่างมาก เราให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ รวดเร็ว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือที่ Line: @CapitalSure และช่องทาง Facebook Page Capital Sure

ส่งเอกสารประเมินหลักทรัพย์

ข้อควรปฏิบัติในการยื่นเอกสารประเมินหลักทรัพย์

1. รูปถ่ายหรือสำเนาโฉนดอสังหาริมทรัพย์ที่ชัดเจน แสดงรายละเอียดข้อมูลหน้าโฉนด เลขที่โฉนด พื้นที่โฉนด ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อความรวดเร็วและง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล

2. รูปถ่ายอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง เช่น ภาพรวมด้านหน้าที่ดิน ถนนสาธารณะโดยรอบ ภาพสิ่งปลูกสร้าง อาคารในที่ดิน ภาพรายละเอียดด้านในอาคาร ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างภายใน หรือสินทรัพย์ภายในทั้งหมด รวมทั้งภาพรวมสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารหรือที่ดิน เมื่อแสดงรายละเอียดที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ ช่วยทำให้ประเมินมูลค่าภาพรวมสินทรัพย์หน้างานได้รวดเร็วขึ้น

3. ที่ตั้งและพิกัดสถานที่อสังหาริมทรัพย์ โดยแจ้งรายละเอียดที่ชัดเจน สามารถแนบลิ้งก์แผนที่จาก Google Map เพื่อความแม่นยำในการตรวจสอบข้อมูล และประเมินมูลค่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างครบถ้วน

4. วงเงินที่ต้องการกู้ยืม สามารถแจ้งความต้องการวงเงินที่ต้องการได้ทันที ทาง Capital Sure จะประเมินภาพรวมมูลค่าสินทรัพย์ที่ชี้แจงรายละเอียดประกอบร่วม ดังนั้นการแจ้งวงเงินที่ต้องการ ช่วยให้สามารถพิจารณาความสามารถในการกู้ยืมได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

5. ภาระผูกพันทางการเงิน ชี้แจงรายละเอียดภาระทางการเงินกับทางธนาคารหรือกับผู้ให้กู้อื่น ๆ โดยละเอียด เพื่อให้เราช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้คุณได้เร็วที่สุด โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น ภาระหนี้สินที่ยังค้างผ่อนชำระกับธนาคาร ยอดจำนองหรือขายฝากที่คงค้างกับเจ้าหนี้รายเดิม

6. ช่องทางการติดต่อกลับที่ถูกต้องและชัดเจนเพื่อความรวดเร็ว หลังจากที่ทำการยื่นเรื่องมาที่ Capital Sure เมื่อมีการตรวจสอบพิจารณาเอกสารทั้งหมด อาจจะมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับเอกสารโฉนดที่ดินเพื่อทำธุรกรรม จึงจะมีการติดต่อกลับเพื่อยืนยันข้อมูลและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบอย่างรวดเร็วภายใน 3 วัน

อ่านต่อ ➤

หรือ
ส่งเอกสารประเมินหลักทรัพย์ของท่านได้ที่ด้านล่างนี้

ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับ ให้บริษัทใช้ข้อมูลตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

Back to top of page