บริการทางการเงิน

Capital Sure ผู้ให้บริการทางการเงินในระบบที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ด้วยประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 5 ปี ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางด้านสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เช่น การรับจำนอง ขายฝาก และเพิ่มวงเงินอสังหาริมทรัพย์กับบุคคลทั่วไปอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมหลายพื้นที่ เช่น กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นนทบุรีและปทุมธานี ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาผลอนุมัติเร็ว ได้วงเงินที่สูง และดอกเบี้ยต่ำเพียง 1.25% ต่อเดือน ปลอดภัย มั่นใจในมาตรฐานการบริการ... ลูกค้าไว้วางใจและบอกต่อให้กับคนรอบข้างมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เราดำเนินงานเอกสารธุรกรรมตามกฏหมายต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น ซื่อตรง ไม่โกง ให้บริการอย่างยุติธรรม เพราะเราเข้าใจทุกธุรกิจที่อาจจะกำลังประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน เรายินดีให้คำแนะนำโดยไม่ตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่ตรวจสอบแบล็คลิสต์ ไม่ตรวจสอบภาระหนี้สินกับทางธนาคาร ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน และสามารถกู้ได้ทุกอาชีพ ให้เราช่วยดูแลคุณและธุรกิจของคุณให้เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างไม่มีสะดุด อ่านต่อ ➤

จำนอง

ขายฝาก

เพิ่มวงเงิน

จำนอง

คือ การกู้เงินโดยใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกันซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกบุคคล หนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนอง ในการจำนองนั้นไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น เป็นเพียงการนำโฉนดที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ไปจดทะเบียนเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยจะต้องดำเนินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดินเท่านั้น ภายในสัญญาจะต้องระบุวงเงินหนี้ที่ชัดเจนว่า ผู้จำนองทำการกู้เงินเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่และทรัพย์สินที่นำมาจำนองคืออะไร มิเช่นนั้นสัญญาจะไม่สมบูรณ์ ซึ่งในการทำการจำนองนั้นจะไม่สามารถยึดทรัพย์ได้ในทันที หากเกิดกรณีที่ผู้จำนองผิดสัญญา ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา ผู้รับจำนองก็ไม่สามารถยึดทรัพย์ตามกฎหมายได้ทันที จะต้องมีกระบวนการฟ้องร้องตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องนำที่ดินนี้ไปขายทอดตลาดเพื่อนำเงินไปชำระหนี้ในลำดับต่อไป

บริษัท แคปปิตอล ชัวร์ จำกัด(Capital Sure) ผูให้บริการทางการเงิน สินเชื่อ

ขายฝาก

คือ การทำสัญญาซื้อขาย ซึ่งผู้ขายฝากจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไปยังผู้ซื้อฝาก โดยผู้ขายฝากสามารถไถ่ทรัพย์สินคืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งในการทำสัญญาขายฝากสามารถทำสัญญาได้ขั้นต่ำ 1 ปี หากครบสัญญาแล้ว ผู้ขายฝากยังไม่พร้อมไถ่คืนสินทรัพย์จากผู้ซื้อฝากก็สามารถขอต่อสัญญาได้ไม่กำหนดจำนวนครั้ง มีระยะเวลาสูงสุด 10 ปีในการต่อสัญญา และทุกครั้งที่มีการต่อสัญญาจะต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดินเท่านั้น

เพิ่มวงเงิน

คือ การขอสินเชื่อก้อนใหม่เพิ่มจากธนาคารเดิมหรือธนาคารแห่งใหม่ โดยใช้หลักทรัพย์เดิมค้ำประกัน หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการขอกู้เงินก้อนใหม่มาชำระหนี้ก้อนเดิมนั่นเอง สำหรับเงื่อนไขการเพิ่มวงเงินในแต่ละสถาบันการเงินจะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งต้องทำการศึกษาเงื่อนไขข้อมูล นโยบาย หรือโปรโมชั่นของแต่ละธนาคาร หรือแหล่งเงินทุนในช่วงนั้น ๆ ประกอบด้วย ซึ่งวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีที่จะสามารถช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายและลดอัตราดอกเบี้ยได้มากยิ่งขึ้น

จำนอง กับ ขายฝาก
ต่างกันอย่างไร

กรรมสิทธิ์

จำนอง
ผู้จำนองไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้รับจำนอง
ขายฝาก
ผู้ขายฝากต้องโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้รับซื้อฝาก

ระยะเวลาของสัญญา

จำนอง
ตกลงเวลาและชำระดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน
ขายฝาก
ผู้ขายฝากต้องมาไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หากเลยกำหนดเวลาตามกฏหมายสามารถขยายเวลาขายฝากกี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าใดก็ได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี แต่หากไม่มีการขอต่อ สัญญา ทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที

ค่าจดทะเบียน

จำนอง
เสียค่าธรรมเนียมอัตรา 1% จากวงเงินที่นำมาจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
ขายฝาก
เสียค่าธรรมเนียม 2% จากราคาประเมิน และเสียภาษีจากฐานภาษี จากราคาประเมิน และค่าอากร (0.5%) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (3.3%) จากราคาซื้อขายหรือราคาประเมินตัวไหนสูงกว่า

วงเงินในการอนุมัติ

จำนอง
ส่วนใหญ่จะได้ราคาน้อยกว่า 30% ของราคาประเมิน หรือราคาตลาด
ขายฝาก
ได้วงเงินประมาณ 40-70% ของราคาประเมิน หรือราคาตลาด
Back to top of page