ข้อมูลเบื้องต้น

บริษัท แคปปิตอล ชัวร์ จำกัด(Capital Sure) ผูให้บริการทางการเงิน สินเชื่อ

รายละเอียดการจำนอง
ขายฝาก

วงเงิน 1 – 50 ล้านบาท i

วงเงินในการยื่นทำธุรกรรมจำนอง ขายฝาก เริ่มต้นตั้งแต่
1 – 50 ล้านบาท โดยพิจารณาจากประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกัน มูลค่าของที่ดิน หรือสินทรัพย์อาคารสถานที่ในที่ดิน รวมไปถึงทำเลที่ตั้งของที่ดิน และภาระหนี้สินอื่น ๆ ของผู้ยื่นจำนอง ขายฝาก ประกอบการพิจารณาประเมินหลักทรัพย์
บริษัท แคปปิตอล ชัวร์ จำกัด(Capital Sure) ผูให้บริการทางการเงิน สินเชื่อ
หลักทรัพย์ที่รับ
ที่ดิน บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์
อพาร์ทเมนต์ห้องชุด ห้องแถว โรงแรม i
Capital Sure ให้บริการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการรับจำนอง ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ได้แก่ ที่ดิน เปล่า บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์ อพาร์ทเมนต์ห้องชุด ห้องแถว โรงแรม สำนักงาน เป็นต้น ครอบคลุมหลายพื้นที่ เช่น กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นนทบุรีและปทุมธานี
เกณฑ์การพิจารณา
วงเงินจำนอง ให้ไม่เกิน 30% ของราคาประเมิน หรือราคาตลาด
วงเงินขายฝาก ให้ไม่เกิน 70%ของราคาประเมิน หรือราคาตลาด i

การทำธุรกรรมสัญญาจำนอง ประเมินให้วงเงินไม่เกิน 30% ของราคาประเมิน
หรือราคาตลาด

การทำธุรกรรมสัญญาขายฝาก ประเมินให้วงเงินไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน
หรือราคาตลาด

ในการทำสัญญาทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดินเท่านั้น
ระยะเวลาในการพิจารณา 1-3 วัน

ดอกเบี้ยและค่าบริการ
1.25% เดือน i
ยินดีให้คำปรึกษาฟรี! และช่วยดูแลดำเนินการธุรกรรมด้านเอกสาร ตั้งแต่การพิจารณาเอกสารข้อมูลโฉนด การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อทำการค้ำประกัน จนถึงการทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน ให้วงเงินที่สูง และดอกเบี้ยต่ำเพียง 1.25% ต่อเดือน ตามรายละเอียดสัญญา มั่นใจ ปลอดภัย ซื่อสัตย์ ถูกต้องตามกฎหมาย
อาชีพที่กู้ได้
กู้ได้ทุกอาชีพ ไม่ต้องมีคนค้ำ
ไม่ต้องใช้เอกสารทางการเงินใด ๆ ก็กู้ได้ i
ยินดีให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ธุรกิจ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ ไม่ต้องมีเอกสารรับรองการทำงาน ไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำประกัน ไม่ตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่ใช้เอกสารทางการเงินใด ๆ ทั้งสิ้นก็สามารถทำการกู้ได้ ให้ทุกปัญหามีทางออกด้วย Capital Sure
การชำระเงิน
รับเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คทันที
หลังจากทำสัญญาเสร็จ i
หลังจากดำเนินการทางธุรกรรมและเอกสารสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดินได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ก็สามารถรับเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คได้ทันทีหลังทำสัญญาเรียบร้อย รวดเร็ว ปลอดภัย ถูกต้องตามกฏหมาย ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์

ความต่างของการจำนองระหว่างสถาบันการเงินกับไม่ใช่สถาบันการเงิน

การอนุมัติวงเงิน

สำหรับธนาคาร สถาบันทางการเงิน จะประเมินการจำนองหรือขายฝากโดยให้วงเงนิอยู่ที่ 70% - 110% ของราคาประเมินหรือราคาตลาด หากเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน จะประเมินการจำนองหรือขายฝาก โดยให้วงเงินอยู่ที่ 30% - 70% ของราคาประเมินหรือราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระ

สำหรับธนาคาร สถาบันทางการเงิน จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4% - 7% ต่อปี ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในขณะนั้น หรือประวัติลูกค้าชั้นดีของทางธนาคาร หากเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 15% ต่อปี หรือขึ้นอยู่กับสัญญาตามที่ตกลงกัน

เอกสารและเงื่อนไขในการจำนอง
หรือขายฝาก

สำหรับธนาคาร สถาบันทางการเงิน จะต้องมีการตรวจสอบประวัติและข้อมูลผู้ยื่นจำนองอย่างละเอียด เอกสาร รับรองการทำงาน ตรวจสอบเครดิตบูโร ภาระหนี้สินที่ต้องชำระอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งอาจจะต้องมีบุคคลเข้ามาช่วยค้ำประกันอีกด้วย หากเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ไม่ต้องตรวจสอบเอกสารทางการเงินใด ๆ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ และไม่จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน

ระยะเวลาในการตรวจสอบ
และอนุมัติผล

สำหรับธนาคาร สถาบันทางการเงิน จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานประมาณ 1 - 3 เดือน เพื่อตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง การยืนยันตัวตนและข้อมูลให้สมบูรณ์ หากเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ใช้เวลาดำเนินการที่รวดเร็วประมาณ 1 - 7 วัน สามารถรู้ผลได้เลย และดำเนินการด้านเอกสารพร้อมรับเงินได้ทันทีหลังการทำสัญญาเรียบร้อยสมบูรณ์

Back to top of page